בדיקת bdi לחברות בישראל

מובילות חברתית נמדדת על ידי לא מעט פרמטרים, והיא כוללת בתוכה לא רק את היכולת של העסק או החברה להיות ריווחית יותר מאחרות או בעלת תנאים מעולים לעובדים. אלא היא כוללת בתוכה מגוון רחב של נושאים אשר נבדקים ביחס אל הסקטור אליו החברה משתייכת וגם פרמטרים כלל עסקיים, אשר גם מתייחסים ליכולת הרווחית של העסק אבל לא רק. דירוג זה נעשה אחת לשנה על ידי לשכות האשראי השונות בישראל, וגם על ידי לא מעט עיתוני כלכלה שונים. חשיבותו של הדירוג היא גבוה לשוק פתוח וגדל, גם על מנת לעודד תחרותיות בין הסקטורים השונים אשר יביאו גם לתחרות על הלקוחות וגם בין החברות שנמדדות.

בדיקת BDI סקטוריאלית

לכל סקטור ישנו מדדים שונים המודדים את העסקים הרלוונטים תחתיו, כך למשל חברות בניה יתחלקו לחברות תשתית, חברות בני ציבורית ויזמות, נדלן מניב ועצמאי ואחזקות בניינים. אלו ימדדו על פי תכניות בניה בעתיד ובהווה, הכנסות של החברה, הכנסה מירבית, הון עצמאי ועוד אחרים. אך לעומת זאת סקטור של רואי החשבון למשל אשר החל להתפתח בשנים האחרונות אל עוד כלים פיננסים שונים, כמו ייעוץ כלכלי, חישוב סיכונים ועוד. על כן ידורגו משרדים אלו לא רק על פי איכות הפעילות העסקית שלהם, ייצוג וביקורת של גופים שונים או דירוג הלקוחות אלא גם על פעילויות נוספות המתקיימות במשרד. דירוגים אלו ייעשו עם שליחה של המשרד את כל החומרים הרלוונטיים אל חברות הדירוג השונות הקיימות כיום במשק.

בדיקה כללית

מלבד הבדיקה הסקטוריאלית שכל חברה עוברת, בדיקת BDI  לחברות נשענת על כמה עקרונות בסיסיים האמורים לבחון גם את הערך המוסף של אותן חברות.

•תרומה

החברה תמדד גם על היחס שלה ואופן הפעילות שלה בכל הקשור למעורבות חברתית שלה ושל העובדים שלה.

•צמיחה

בנוסף החברה תמדד גם על אופי הצמיחה שלה בחישוב עברה והתוכניות לעתיד, אשר יכללו מוצרים חדשים, טכנולוגיות ושווקים או תחומים חדשים אליהם פונה החברה.

•סיכון

דירוג זה יבדוק מוסר התשלומים של החברה ואת הסיכון שלה, האם היא משלמת לספקים שלה בזמן ומה שיהופך אותה לפחות מסוכנת ובעלת מוסר תשלומים גבוה וישפיע על הדירוג.

•רווחיות

בדיקת תשואה של החברה ביחס להיקף הפעילות שלה ומה היא הרווחיות האמיתית של החברה.

מדדי איכות

מעבר לכל אלו בדיקת BDI  תנסה לאמוד גם כן את יכולת הניהול של העסק, את הערכה של מנהלי החברה בפני קולגות שונים שלהם וכמובן את סביבת העבודה שקיימת בחברה. בין אם הסיבה תהיה נעימה לעבוד בה ובין אם העסק מתנהל לאורך זמן בצורה מיטבית.